Gå til sidens hovedinnhold

Å antyde at all dyrkbar mark i Randaberg er «fredet» for bebyggelse i all fremtid blir feil

For abonnenter

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mine leserbrev om kommunesammenslåing er kommet til en ende, og som avslutning vil jeg komme med et siste svar til Dag Raustein. Som min meddebattant påpeker så blir det ikke god diskusjon dersom begge parter er enige om alt, og det er jeg helt enig i. Jeg tar av hatten for dine ord, og takker for at du har deltatt i denne diskusjonen.

For de fleste som har lest mine kommentarer i Bygdebladet, samt tilsvar fra Dag Raustein, så er det noe åpenbart at jeg er fra Stavanger. Jeg kan dog forsikre lesere om at ja, jeg bor på Randaberg. Men, det er ikke det som er viktig her. Det som er viktig her er at jeg ikke er alene om å være ung siddis i Randaberg. Vi er langt flere i dag enn for 10 til 20 år siden, og vi blir bare flere. Dette er også noe som Stavanger kommune legger merke til. Mye mulig er det at dagens flertallspartier i Stavanger ikke har noe særlig interesse av kommunesammenslåing, men Høyre og spesielt FrP i Stavanger har vært inne på tanken tidligere. Mats Danielsen, i spissen for Stavanger FrP, har faktisk være inne på tema ganske nylig. Kommunesammenslåing var det ikke noe særlig av før disse to partiene satt i regjering. En skal ikke se bort ifra at disse to partiene, på lokalt nivå, får de samme tankene i en ikke så fjern fremtid. Da kan plutselig sammenslåing være et faktum, og Randaberg sitte igjen med skjegget i postkassa.

Les også

Stavanger kommune tilbyr randabergbuen flere kulturtilbud, teater, kino, ishall med mer, som Stavanger ikke akkurat får noe igjen for

Dersom en ser på fakta fra SSB, om Randaberg kommune, så kan en se at i 2019 ble det født 97 barn tilhørende Randaberg, mens vi hadde en nettoinnflytting på 134 personer. 134 er totalen av antallet personer som flytter inn, minus dem som flytter ut. Altså er det langt flere innflyttere i Randaberg, pr. år, enn det fødes barn i kommunen. Dette er noe som legges merke til av andre enn bare randabergbu.

Det stemmer at Randaberg er landets minste fastlandskommune. Du kan få nesten ti Randaberg-kommune inn i Stavanger kommune, dersom en ser på størrelse i areal, og en kan få langt flere inn i Sandnes kommune. På listen over landets 356 kommuner er vi blant landets ti minste kommuner. Så noe spesielt stort er ikke Randaberg, selv om vi er langt mer folkerike enn dem under oss. Ser vi på areal i forhold til folketall, så er vi blant landets 30 prosent største kommuner, men å presentere det slik blir noe misvisende når kommunen egentlig er ganske liten.

Les også

Kommunesamanslåing? Me greier oss svært godt sjølve

Vi har cirka 14.85 kvadratkilometer med ubebygd jordbruksareal i Randaberg kommune. Ser en på utviklingen innenfor jordbruket, her på neset, så ser vi årevis med reduksjon i antallet gårdsbruk, men at de gårdsbruk som er blir større og større. Noen av disse er også dessverre nødt til å bukke under for at nye E 39 skal få rikelig med areal å spre seg ut på. Hva skjer så med de små jordflekkene som blir igjen ved veiens bredde?

Sannsynligheten for bebyggelse i de områdene er stor. Bare se til «Grødem Gård», «Valahaug» eller «Vistehøyden». Ikke lenge siden dette var dyrkbar mark. Det å antyde at all dyrkbar mark i Randaberg er «fredet» for bebyggelse i all fremtid blir feil, da Randaberg på naturlig vis vil vokse med eller uten Stavanger kommune. Og hvor skal folk bo i Randaberg dersom all dyrkbar mark er «fredet» i all overskuelig fremtid?

Det å kjempe for en fortsatt kommune her på Stavangers nordlige spiss, er en verdig kamp. En kamp for å bevare denne flotte grønne landsbyen i dagens Randaberg. Problemet er bare at kampen om morgendagens Randaberg muligens ikke blir opp til randabergbu i det hele tatt.