For å begrense og forsinke mulig smitte av koronavirus, har kommuneoverlegen i Randaberg vedtatt å stenge en del arrangementer, skriver de på sin hjemmeside.

Kommuneoverlegen sitt vedtak er identisk med vedtaket gjort i Stavanger kommune.

Vedtaket er gjort etter smittevernloven § 4-1 - forbud mot større arrangementer og arrangementer rettet mot grupper som er risikoutsatte for koronavirus.

Vedtaket innebærer at alle innendørs arrangementer med over 500 deltakere avlyses. Arrangementer med flere enn 50 deltakere, og som er rettet mot risikogrupper for koronavirus, vil også bli avlyst.

Vedtaket gjelder fra 9. mars til 22. mars 2020. Vedtaket vurderes fortløpende og kan endres på kort varsel.

Administrasjonen skal nå gjennomgå alle arrangementer og vurdere de opp mot kommunens vedtak.

Alle arrangementer som blir arrangert i Randaberg kommune skal sikre at deltakerne kan ivareta god håndhygiene. Det skal derfor i starten av arrangementene informeres om smittesituasjonen, og deltakerne anmodes om å ivareta god hånd- og hostehygiene.