Klokken 11.55 meldte Vegtrafikksentralen at Mastrafjordtunnelen var stengt for en kort periode grunnet andunger i tunnelen. Entreprenør var på plass for å få dem ut.

Det var totalt seks andunger som hadde forvillet seg inn i tunnelen. Uheldigvis var andemoren kjørt ihjel.

Klokken 12.02 var tunnelen åpen igjen for fri ferdsel.