Arbeidshverdagen ble utfordrende og annerledes for Marius - slik har de det i barnehagen under pandemien