Arbeidsledigheten er fortsatt på rett vei

Av

8019 personer i Rogaland var helt arbeidsledig ved utgangen av februar. Det er 4092 færre enn i fjor på samme tid.