Anny fikk med seg gutta i historielaget på å rydde skog

Tirsdag formiddag var driftige frivillige på plass for kutte krattskog og rydde i vegetasjon ved Austbø kraftstasjon, som historielaget ønsker å verne.