– Denne kraftstasjonen har verdifull lokalhistorie som må bevares for ettertiden

Et kraftfullt engasjement på 1990-tallet for å bevare Austbø kraftstasjon på Rennesøy vekkes til live igjen etter at det falt på steingrunn den gangen.