Klokka 13:55 melder Vegtrafikksentralen at Byfjordtunnelen er midlertidig stengt. Årsaken til stengingen er at et vogntog har fått problemer i bakken opp mot Sokn.

Klokken 14:25 meldes det at Mastrafjordtunnelen også er stengt for å unngå kø i denne tunnelen.

Klokken 14:55 melder sentralen at begge tunnelene er nå åpnet for fri ferdsel ett bilberging.