Barnebarnet Tonje (26) skal trekke folk til Kjell Gunnar Vistes pub under skjenkestoppen: - Vi snur oss rundt for å ha noe å tilby