Foredragsholderen i Barnevakten avdeling Rogaland mener det er viktig å formidle et nyansert bilde om skjerm og medier.

– Vi ønsker å gi barna våre de beste forutsetninger for å lykkes foran skjermen. Sjansen for å komme borti noe en ikke liker er stor og Norge ligger i toppen på tilgjengelighet når det gjelder skjermbruk. Det i seg selv er positivt, men det kommer en del utfordringer med dette da undersøkelser viser at vi også ligger i toppen på uønskede opplevelser ved bruk av skjerm blant barn i Norge.

Han referer til FNs barnekonvensjon som slår fast at barn og unge har rett til å bruke mediene og skjermbruk og at det er en viktig del av det å mestre den tekniske arenaen. Samtidig slår barnekonvensjonen fast at barn har rett på beskyttelse mot innhold som kan være skadelig. Berntzen er opptatt av at foreldre snakker sammen med barna sine om skjermbruk og skjermtid. Han mener det er viktig at foreldrene og skolene samarbeider seg imellom for å skape trygge og gode rammer for barns skjermbruk.

– Vi snakker om bevissthet rundt tidsbruk for skjermbruk og nettmobbing, slik at barn og voksne ikke blir tilskuere til negative og uønskede hendelser, sier han.