- Det å kunne ferdes i båt langs kysten og på innsjøer er en viktig del av friluftslivet vårt. Ved å ta dette inn som valgfag vil flere få kunnskap og ferdigheter som gjør båtlivet tryggere for en selv og andre, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressmelding fra regjeringen.

- Forrige skoleår kunne skolene rundt i landet tilby opplæring i 15 forskjellige valgfag, og vi ser at faget Natur, miljø og friluftsliv er et populært valg for mange elever, fortsetter Sanner.

Båtførerprøven er obligatorisk for alle personer født etter 1. januar 1980 som skal føre fritidsbåt med lengde over åtte meter eller fritidsbåt med en motor på mer enn 25 hestekrefter. For å kunne ta båtførerprøven må man ha kunnskap og ferdigheter innenfor temaer som sjømannskap og sjømerker, regler til sjøs, navigasjon, kartlesing og nødsituasjoner til sjøs.

Valgfag er populært

Ifølge regjeringen har undersøkelser vist at valgfagene er populære blant elevene på ungdomstrinnet, og at fagene bidrar til trivsel og motivasjon. Kunnskaps- og integreringsminister tror innføringen av båtførerprøven som valgfag bidrar til å styrke interessen.

- Over 60 prosent av elevene som valgte valgfaget natur, miljø og friluftsliv i fjor var gutter, og jeg tror at med båtførerprøven vil faget kunne rekruttere og motivere enda flere elever. Båtførerprøven vil bli et viktig supplement til dagens tilbud, sier Sanner.