Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret om å avvise innbyggerinitiativet, som flere hundre personer har skrevet under på.

Initiativet kommer fra en person bosatt på Hundvåg i Stavanger.

Kommuneadministrasjonen viser til en lang liste med møter hvor Bymiljøpakken er behandlet, og hvilke politiske vedtak som er blitt gjort over en periode på flere år.

Innbyggerinitiativet anerkjennes som lovlig ved at det tilfredsstiller krav i kommuneloven.

– Arbeidet med Bymiljøpakke Nord-Jæren har pågått over lang tid og bystyrer/kommunestyret har tatt stilling til dette gjennom tre valgperioder. Øverste folkevalgte organ ga sin tilslutning til etablering av Bymiljøpakken i 2015, og til framforhandlede byvekstavtaler i 2017 og 2019. Det er et stort flertall som står bak vedtakene. Kommunedirektørens vurdering er at det ikke er grunnlag for folkeavstemming om finansiering av Bymiljøpakken, står det i kommunedirektørens anbefaling til de 67 folkevalgte i Stavanger kommunestyre.