Det ble utdannet 3 332 nye fagarbeidere i Rogaland i 2019. Det er 226 flere enn i 2018. Det skriver Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

2 474 nye fagarbeidere holder til på Nord- og Sør-Jæren, i tillegg til 26 kandidater med kompetansebrev. Torsdag 13. februar blir det høytidelig utdeling av fag-, svenne- og kompetansebrev i Stavanger Forum i Stavanger. Det blir kåring og utdeling av Årets hederspris 2019. Fylkesordfører Marianne Chesak holder festtale. – Jeg er stolt over at Rogaland er best i landet på fagopplæring. Hver enkelt får nå et viktig og synlig bevis på at de har en viktig kompetanse. Samtidig er fagarbeiderne en forutsetning for at samfunnet vårt skal fungere. Arbeidslivet i fylket trenger fagfolk med kunnskaper og ferdigheter. Jeg gleder meg til utdelingen og til å feire alle våre nye flotte fagarbeidere, sier Tom Kalsås, leder i Yrkesopplæringsnemnda. Fag-, svenne- og kompetansebrevutdeling torsdag 13. febuar, klokken 18.00 - 20.00 i Stavanger forum. De fem største fagområdene i Rogaland

Teknikk og industriell produksjon: 822 prøver. Helse- og oppvekstfag: 805 prøver. Service og samferdsel: 613 prøver. Bygg- og anleggsteknikk: 571 prøver. Elektrofag: 330 prøver.

Det er 31 kandidater som har bestått fagopplæring på grunnkompetansenivå i fylket i 2019 og får kompetansebrev. Av disse hører 26 kandidater til på Nord- og Sør-Jæren.

Flest fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Barne- og ungdomsarbeiderfaget topper listen over de fem mest populære fagene på Nord- og Sør-Jæren, med 310 nye fagarbeidere i 2019. Helsearbeiderfaget er nummer to, med 290 nye fagarbeidere, og i Yrkessjåførfaget er det utdannet 133 nye fagarbeidere i 2019.

Dette er topp fem-listen over nye fag- og svennebrev på Nord- og Sør-Jæren

Barne- og ungdomsarbeiderfaget: 310 prøver. Helsearbeiderfaget: 290 prøver. Yrkessjåførfaget: 133 prøver. Tømrerfaget: 125 prøver. Elektrikerfaget: 144 prøver.

I Stavanger ble det utdannet 662 nye fagarbeidere i 2019. Det er 118 flere enn året før, og Stavanger topper listen blant kommunene med flest nye fagarbeidere i Rogaland i 2019. Det er Sandnes som inntar plass nummer to i kommuneoversikten for Nord- og Sør-Jæren, med 508 nye fagarbeidere i 2019. I Sola kommune ble det utdannet 181 nye fagarbeidere, og kommunen plasserer seg som nummer tre i kommuneoversikten.I Rogaland har 2 138 menn og 1 225 kvinner tatt fag- og svenneprøvene i ulike fag. Samlet for kommunene i Nord- og Sør-fylket har 1 575 menn og 925 kvinner tatt fag- og svennebrev. Av alle kandidatene fikk 38 prosent bestått meget godt i Rogaland. 62 prosent av kandidatene fikk bestått. Dette er samme nivå som fjorårets resultater.

Samarbeid og felles samfunnsansvar er viktig

Fagopplæring er en utdanningsvei som utvikles i nært samarbeid mellom partene i arbeidslivet og det offentlige. Målet er å levere den arbeidskraften som arbeidslivet trenger. Det ble utdannet 226 flere fagarbeidere i fylket, sammenlignet med 2018.

- Vi trenger fagarbeidere for at fellesskapet vårt skal fungere. Det ligger egeninnsats og hardt arbeid bak hvert enkelt fag-, svenne- og kompetansebrev. Vi er et fylke som i alle år har satset på lærlinger. Daglig gjør tusener av faglige ledere, instruktører og prøvenemndsmedlemmer en viktig innsats for å utdanne fagarbeidere til privat og offentlig sektor. Det gode samarbeidet mellom partene i arbeidslivet bærer frukter. Det er viktig at vi sammen tar vår del av samfunnsansvar og sikrer at vår fagopplæring er blant landets beste slik at arbeids- og næringslivet i vår region får den kompetansen de har behov for, sier Catrine Utne Pettersen, fagopplæringssjef i Rogaland fylkeskommune.

Målsettingen er at Rogaland skal være fylket med landets beste fagopplæring.