Bevilger 4300 kroner til høyttalere i Randaberghallen: Grødem skole stemte mot

Elevrådet ved Harestad skole om innkjøp av nye høyttalere til Randaberghallen vakte engasjement og debatt i Barn og unges kommunestyre. To gruppemøter måtte til for å komme fram til en beslutning.