Vegtrafikksentralen vest meldte om stengt tunnel klokken 18.50 på sin twitterkonto i kveld på grunn av bilberging. En halv time etter, 19.20, åpent tunnelen igjen for fri ferdsel.