Klokken 12.18 meldte Vegtrafikksentralen om en kort stenging av Byfjordtunnelen på grunn av en bilberging.

Klokken 12.34 var den igjen åpen for trafikk.