Meldingen fra Vegtrafikksentralen vest lyder som følger: "E39 Mastrafjordtunnelen i Stavanger er stengt på grunn av bilberging. Bilberger er i tunnelen."