Kl. 07.01 meldte Vegtrafikksentralen Vest at Byfjordtunnelen på E 39 stenges kortvarig grunnet bilberging.

Kl. 07.08: Vegtrafikksentralen meldte at tunnelen igjen er åpen for fri ferdsel.