Statens vegvesen har gjennomført trafikkontroller ved Sokn kontrollstasjon nærmest daglig den siste tiden. Onsdag ettermiddag var de på plass igjen, denne gangen for å kontrollere både tunge og lette kjøretøy.

Totalt ble det kontrollert 53 tunge kjøretøy og 10 lette. Seks bilister fikk bruksforbud, en fikk gebyr for overlast, to fikk skriftlige mangler og to ble anmeldt til politiet.

Under kontrollen hadde de fokus på teknisk tilstandskontroll, vektkontroll og lastsikring.

En transportør fikk kjøreforbud og et gebyr på 3000 kroner på grunn av overlast, skriver Statens vegvesen. Transportøren måtte avlaste varebilen til tillatt akselvekt før han/hun kunne kjøre videre. Transportøren fikk også kjøreforbud og ble anmeldt til politiet på grunn av manglende løyvetillatelse for å drive transport og ikke installert fartsskiver i bilen.

En varebil med påkoblet tilhenger fikk bruksforbud på grunn av feil ved bremsene.

Det ble også ilagt kjøreforbud til en fører som hadde gjenstander i frontvinduet som hindret sikten.