Bjørg setter utrolig pris på hagen utenfor bofellesskapet: - Hva skulle vi gjort uten?

Bjørg Jensen bor på Vardheim, og er flittig bruker av den opparbeidede hagen utenfor.