«De Utrolige Årenes organisasjonspris går i år til en kommune som gjennom mange år har vært grundig i sitt arbeid med å implementere programmer fra De Utrolige Årenes programserie. Kommunen leverer, med stort engasjement og kontinuitet, flere av programmene som er en del av De Utrolig Årene i Norge. De har også vært tidlig ute og nysgjerrige på å ta i bruk nye programmer og villige til å delta i forskning.»

Det skriver Norce i en pressemelding. Det er Randaberg kommune som er kåret til årets DUÅ-organisasjon 2023. De skriver videre:

«De Utrolige Årene er godt forankret i kommunen, både blant de som arbeider direkte med programmene, samt i kommunens ledelse. Kommunen har gruppeledere som må betegnes som ildsjeler, som leverer DUÅ med stor entusiasme. I tillegg viser de stor faglig dyktighet, profesjonalitet og en ukuelig tro på programmet. Kommunen var tidlig ute med å få sertifiserte gruppeledere.»

Her kan du lese mer om DUÅ.

Randaberg kommune skal ha vært en av de første som begynte å levere DUÅ i Norge, og har i en periode på 20 år levert forebyggende foreldreprogrammer med høy kvalitet til innbyggerne sine. De har vært en foregangskommune og blitt brukt som modell for hvordan man kan få til god implementering over tid gjennom måten de organiserer sitt forebyggende arbeid på, står det i pressemeldingen.

«Dette til tross for at kommunen er relativt liten. De har vært modige og kreative når det gjelder rekruttering til gruppene, og vist vilje til nytenking og innsats når det trengs. DUÅ har vært en prioritet i kommunen.»

Randaberg kommune har over mange år gitt tilbud om både Babyprogrammet, Førskole-, Skolealderprogrammet, og har også i en periode gitt tilbud om Universalprogrammet. De har også landets eneste DUÅ-veileder innenfor Babyprogrammet, skriver de.