Onsdag 18. august var det skolestart på Kvitsøy skole. Skolen åpnet dørene for de nye elevene klokken 08.30 til det som skolen beskriver som «høstens vakreste eventyr».

– Vi gleder oss til å ønske nye førsteklassinger velkommen, og å møte alle andre elever også. Vi håper de har hatt en flott sommer, fått ladet batteriene og er klare til å møte alle klassekameratene og personalet igjen. Vi ser fram til å sammen skape et kjekt skoleår, sier rektor Unni Tingvik på skolens nettsider.

Kvitsøy kjørte førsteklassingenes velkomstseremoni sammen med andreklassingene, hvor de nye elevene ble tatt med av læreren og inn i klasserommet. Av de fem nye elevene, er fire av dem gutter og én av dem jente.