Gå til sidens hovedinnhold

Bofellesskap og personer med utviklingshemming: – Godt å se at Randaberg kan gå i front

Formannskapet i Randaberg er enig med kommunedirektørens plan for hvordan tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne skal være i framtida.

Torsdag 2. desember ble saken «Plan for bruk av eksisterende bygninger» debattert i formannskapet. Saken har vært gjennom behandling i tre instanser i forkant, eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og hovedutvalg for oppvekst og levekår.

Robert Raustein (FrP) fremmet sitt parti sitt forslag om å avvise saken med bakgrunn i prosessen som har vært. Det fikk bare hans ene stemme og falt.

– Det er fint at Randaberg kommune kan gå i front med å løfte dette fagområdet, aldring og funksjonshemmede. Vi har gjort en god jobb, og nå er det nye behov som må jobbes med. Jeg mener Randaberg er unik i Norge på dette området, og at andre vil følge med på hva vi gjør, sa Kristine Enger.

Øystein Stjern (KrF) mente at en sak som dette viser at en mer aktiv involvering av de berørte er helt nødvendig fordi konfliktnivået da går ned.

Ordfører Jarle Bø (Sp) mente at det gjelder å hjelpe dem som trenger det mest.

– I denne saken kan vi hjelpe flere, og jeg er enig med Kristine Enger om at det handler om å tilegne seg fagkunnskap og lage nye fagmiljø, og det har vært avgjørende for oss i Senterpartiet, sa Bø.

Så vedtok alle unntatt Robert Raustein (FrP) kommunedirektørens anbefaling i saken som er:

  • Vistestølen driftes videre som et bofellesskap for eldre. Alle beboere fra Dalen og Sentrum bofellesskap, og fire beboere fra Torset bofellesskap flytter til Vistestølen.
  • Første etasje på kommunehuset (tidligere lokaler til Rask psykisk helsehjelp) blir dagsenter for personer med utviklingshemming.
  • Første etasje i Torvmyrveien 4E bygges om til sykehjemsavdeling.

Les også

Ønsker ikke at søsteren skal flyttes

Les også

Flytter brukere for å samle rett kompetanse på riktig sted: – Dette vil nok vekke engasjement

Les også

FrP fikk ikke flertall for å avvise saken om endringer i bofellesskap - stort flertall stemte mot