Borgerlige vielser: Hun har viet flest i Randaberg kommune

Som varaordfører viet Gunhild Vårvik Tangeland ett par mer enn tidligere ordfører Kristine Enger i Randaberg kommune.