Klokken 19.10 melder Politiet i Sør-Vest om brann i en motorsykkel.

Den skal stå like sør for Rennfast-tunnelene, skriver politiet. Motorsykkelen står i en busslomme.

Brannvesenet skriver på Twitter at det skal være like ved tunnelåpningen på E39.

Politiet melder om kraftig røyk på stedet.

Kort tid etterpå er brannen slukket og tunnelen åpen igjen.

Politikontakt Carl-Axel Bakke-Erichsen forteller til Bygdebladet i etterkant at det var en motorsykkel på 125 kubikk som begynte å brenne. Sykkelen ble totalskadd i brannen.

– Det var ikke fare for personskade. Politiet har opprettet sak for å undersøke årsaken til ulykken, opplyser han.