Her kan det bli motorcrossbane

Politikere liker tanken om en bane for motorsport på Bru, men tror det kan ta lang tid å realisere fordi Rennesøy sin nye kommuneplanen nylig ble vedtatt i juni.