– Ja, jeg er meget fornøyd, vi ser igjen vår strategi når det gjelder barn og unge, sa Dag Mossige til Bygdebladet etter at kommunedirektøren hadde presentert sitt forslag til ny HØP 2022–2025.

Mossige er gruppeleder for Ap i Stavanger kommunestyre, og blant annet leder for Utvalg for helse og velferd. Han ønsker ikke allerede nå å forskuttere noe for hvordan den endelige handlings- og økonomiplanen vil se ut. Det skal alle politikerne nå jobbe med i noen uker.

– Tidenes satsing på næring

Mossige mener at kommunedirektøren har lagt fram et utgangspunkt, som er lovende.

– Det inneholder tidenes satsing på næring, blant annet å satse på å bygge opp vår egen næringsavdeling. Blant annet vil det nye landbruks- og havbrukskontoret få en ny rådgiver. Det viser at kommunen satser bredt, og at nye næringer som jordbruk og havbruk blir tatt på alvor, sier han. Ikke minst jordbruk er en stor næring i Rennesøy kommunedel.

– Hva i HØP-en er bra for Rennesøy, som inntil for kort tid siden var egen kommune?

– Mye, det som er bra for Stavanger er bra for Rennesøy og vice versa. Det blir flere korttidsplasser ved Rennesøy helse- og omsorgssenter, svarer han.

Mossige mener også at nøktern pengebruk i det foregående året har gitt handlingsrom til nye satsinger.

– Det viser trygg økonomisk styring, og det er bra at kommunedirektøren nå finner rom for både å øke tjenestetilbudet samtidig og nye tiltak, der 70 millioner kroner til forskning og utvikling i kommunen er spennende, sier Dag Mossige.

FrP vil verne om vanlige folks lommebok

Leif Arne Moi Nilsen (FrP) kommenterer kommunedirektørens HØP-forslag slik overfor Bygdebladet:

– Regjeringen sier at det er vanlige folks tur, nå er det på tide at Ap-ordfører Kari Nessa Nordtun tenker på vanlige folks lommebok. Jeg kan allerede nå varsle at FrP vil jobbe for å kutte i utgiftene til innbyggerne våre.

Han påpeker at utgiftene til unge i etableringsfasen allerede er så høye at flere velger å etablere sine familier i Sandnes.

– Dette ser vi når renovasjonsgebyrene foreslås økt med 15 prosent, eiendomsskatten skal økes ytterligere og boligprisene er rekordhøye. Det trengs et politisk krafttak for å la vanlige folk beholde mer av sine egne penger, alternativet er at vi vil se en stadig økende fraflytting, sier Moi Nilsen.

Han mener det er svært viktig å adressere den kommende eldrebølgen i dette budsjettet da veksten i behov for langtids sykehjemsplasser vil være enorm frem mot 2027.

– FrP har i flere år foreslått å bygge seniorboliger på Ullandhaug, uten å få støtte for dette fra de øvrige partiene. Vi tror at private tilbydere må inviteres til en konkurranse om å tilby gode tjenester til våre eldre, på samme måte som vi gjorde i sin tid med barnehageforliket. Nå må vi prioritere det viktigste først. FrP skal verne om vanlige folks lommebøker, det er ikke de som skal ikke betale for de rødgrønnes manglende evne til å prioritere, sier Leif Arne Moi Nilsen, som er glad for særlig en sak:

– Det er at kommunedirektøren endelig foreslår 20 millioner ekstra til rehabilitering og vedlikehold av kommunale boliger, dette har FrP etterlyst i flere år.