Vegtrafikksentralen vest la ut følgende melding klokken 23.15 tirsdag kveld: "E39 Byfjordtunnelen, Rogaland. Kortvarig stengt på grunn av opprydning."