Klokken 09.35 kom følgende twittermelding fra Vegtrafikksentralen Vest: " E39 Byfjordtunnelen, Rogaland: Midlertidig stengt på grunn av bilberging."