Bygdebladet leter etter lokale lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud: I dag er siste frist for å søke om midler

Klokken 23.59 i kveld er siste frist for å levere inn søknader.

DEL

Bygdebladet leter etter lokale lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud.

Søknader sendes til:

soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia.

Til sammen skal avisen dele ut 100.000 kroner.

Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter, og til helt nye tiltak.

Målgruppen må omfatte personer i alderen under 25 år.

Søknadsfristen er 25. mars.

Spørsmål om ordningen kan sendes soknadservice@amedia.no.


- Lokale lag og foreninger gjør en fantastisk innsats for lokalsamfunnet. Derfor er det ekstra kjekt å nå kunne gi noe tilbake, sier redaktør Kathrine Knutsen og daglig leder Marianne A.L. Randeberg.

Bakgrunnen for dette er at Amedia-konsernet, som blant annet er eier i Bygdebladet, i 2018 gikk med et solid overskudd, og vil nå gi noe tilbake til lokalsamfunnene - til tiltak for lokalmiljøet og innbyggerne.

Konsernet skal totalt dele ut 25 millioner kroner til lokale lag og foreninger gjennom avisene de eier over hele landet.

– Eierne våre har gitt oss muligheten til å dele ut 100.000 kroner til lag og foreninger her lokalt, sier Knutsen.

Artikkeltags