Det kan bli dyrere å søke om å bygge hus i Randaberg kommune: Rådmannen vil øke gebyrer for å oppnå selvkost

Kommunens behandling av byggesaker skal finansiere seg selv. Derfor betaler den som søker gebyr for dette. Rådmannen i Randaberg jobber nå med et nytt gebyrregime.