Byggestart for ny sykkelvei og fortau på Åmøy i høst: – Et etterlengtet tiltak

I sitt siste møte før ferien 17. juni sa Utvalg for miljø og utbygging ja til prosjektering og byggestart av gang- og sykkelvei i Åmøyveien fra kapellet på Vestre Åmøy til Åmøybrua.