Vegg i vegg for en av Randabergs mange barnehager, finner vi Steindal dagsenter. Her har gjestene Grethe Flister og Karen Bergsholm funnet seg til rette. Å kunne ha en plass å møte andre personer har vært til stor glede for dem.

Damene får ta del i et prosjekt kalt «Inn på tunet». Steindal gård er blitt godkjent som en gård hvor dette tilbudet kan ta sted. Grethe og Karen fyller dagene sine på gårdens dagsenter ved å så frø i grønnsakshagen, rake løv, mate eller stelle med dyrene eller besøke barnehagen. I tillegg går de ut på en daglig tur for å holde på mosjonen – er det ikke vær til det, trener man inne.

Tilbudet ved Steindal dagsenter har eksistert i seks år, og er ment for hjemmeboende og fysisk aktive personer med kognitiv svikt. Grethe er tydelig på at dette er et konsept som har falt i smak:

– Jeg ser fram til hver gang jeg er her.

Relanserer seg selv

For mange av gjestene er dagsenteret deres andre hjem. Det gjør sykepleier Kjersti Steinnes og fagarbeider Tove Brattås stolte. De to helsearbeiderne legger til rette for oppmøte for små grupper, med plass til sju personer.

Pandemien la likevel bånd på denne praksisen, og tvang dem til å kutte ned til fire besøkende og én meter mellom hver person. For å gi alle gjestene tilbudet, ble det også nødvendig å sette begrensninger for hvor ofte man kunne komme innom. Per nå er det derfor mye ledig plass.

For å relansere seg selv, legger Steinnes og Brattås til rette for en åpen dag den 3. mai.

– Det er veldig greit å komme i kontakt med andre personer og snakke med dem, sier Grethe Flister.

De gjør alltid mye sammen, og etter å ha gått én kilometers tur sitter de og lager lunsj. Grethe og Karen minnes godt stundene for å lage pizza eller spise suppe. Ettersom Ze-Bra Steindal Gårdsbarnehage er vegg i vegg, blir de også underholdt av ungene som kommer innom og synger i ny og ne.

Til sommeren skal Grethe, Karen og resten av Steindal dagsenter på båttur. Dette ser de veldig frem til. Å kunne ha et tilbud som gir eldre en grunn til å stå opp, er nettopp hensikten med et dagsenter som det ved Steindal gård.

Noe å stå opp til

– Her har vi å gjøre med damer som har hatt en jobb hele livet, så blir de pensjonister, og så blir de mer hjemme enn ønskelig. Å kunne ha noe å stå opp til og ha en meningsfull hverdag er hovedfokuset vårt. Det er viktig at vi gir dem muligheten å kunne fylle hverdagen med noe, sier Kjersti Steinnes og legger til:

– Vi har det gøy sammen, men det er poeng i dette også. Når man blir eldre, er ikke alt så lett lenger, og her skal man få et lite avbrekk fra det. Her er vi oss selv, og skal være trygge på hverandre.

«Inn på tunet», som Steindal dagsenter er en del av, er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Det er i dag godkjente «Inn på tunet»-gårdsbruk over hele Norge.