Ungdomsrådet er et lovpålagt og rådgivende organ hvor ungdom kan delta i den politiske dialogen med kommunestyret. Dette er en viktig kanal for å få frem ungdommens interesser i nærmiljøet. Nå trenger rådet flere unge kandidater fra alderen 13-19 år som kan stille til kommunestyre som skal holdes 22. juni.

Maria Førsvoll, leder av ungdomsrådet, og Sivert Goa, nestleder, beskriver et ungdomsråd som deltar aktivt i mange saker og har god dialog med ordfører og kommunestyret.

Ungdomsrådet tilføyer viktig perspektiv på saksområder som rangerer fra økonomi, kultur, helse, miljø og mye mer. Noen saker som ungdomsrådet har deltatt i inkluderer planstrategier, kulturstipend og kulturprisen, folkehelse, klima og energiplanen 2018-2030, Randabergs 100 årsjubileum, oppvekstreformen, frivillighetens hus og frivillighetssentralen. Marie Førsvoll forklarer også at møteplasser for ungdom har vært en viktig sak. Ungdomsrådet ønsker å erstatte U59 møteplassen med en større møteplass som har plass til mer mennesker.

Godt samarbeid med kommunen

Maria Førsvoll og Sivert Goa beskriver et positivt bilde av samarbeidet mellom ungdomsrådet og kommunestyret.

- Det har vært fantastisk kjekt og lærerikt å være en del av ungdomsrådet. Vi blir tatt seriøst, har god dialog med kommunestyret, og vi fikk god hjelp av ordfører i starten, forteller Maria Førsvoll.

- Vi i kommunen ønsker å høre fra ungdommene, hva de er opptatt av og hva som betyr mye for dem. Vi trenger deres stemme. Flest mulig stemmer gjør slik at kommunestyre kan ta gode beslutninger, forklarer Jarle Bø.

Ungdomsrådet holder møte annenhver måned.

For mer informasjon kan du besøke kommunens nettsted.