58 kjøretøyer ble vinket innom Sokn kontrollstasjon mandag 14. februar. Blant disse var 25 tungbiler og 2 lette kjøretøyer, som ble kontrollert.

Det ble gitt 11 kjøreforbud, og det ble skrevet ut bøter for feil med dekk, overlast og det ble gitt skriftlig mangel i fem tilfeller.

Mannskapene som var med på kontrollen viser til at det ble avdekket diverse tekniske mangler, kjøretøy fikk bruksforbud for overlast og for diverse mangler med transport av farlig gods.

Det ble skrevet ut bot på 1000 kroner for å kjøre med utslitt dekk, tre bøter hver på 500 kroner for manglende dokumenter og en bot på 2900 kroner for overlast.