Gå til sidens hovedinnhold

Den nye byvekstavtalen skal komme alle til gode – se hva den innebærer

Artikkelen er over 2 år gammel

Ordførerne på Nord-Jæren er enige med staten om en byvekstavtale. Den skal komme alle i regionen til gode, mener fylkesordfører Marianne Chesak.

Det skriver Randaberg kommune på sin nettside.

Det var 6. desember at partene ble enige om den nye byvekstavtalen, som sikrer regionen over 16 milliarder kroner fra staten.

– Vi har kjempet lenge for at statens skulle ta en større del av kostnadene. Nå betaler staten 66 prosent av Bussveien. I tillegg får vi en enda større økning i belønningsmidlene, poengterer Marianne Chesak overfor kommunen.

Belønningsmidlene skal brukes til kollektivtilbudet og redusere takstene, blant annet.

Skal nå nullvekstmålet

Det gjeldende nullvekstmålet ligger fast i avtalen.

– Vi håper folk fortsetter å gå, sykle og reise kollektivt, slik at vi når nullvekstmålet, sier Chesak, noe Randaberg-ordfører Jarle Bø sier seg enig i.

– Det er en kjempegod avtale. Vi håper folk benytter seg av godene, slik at vi ikke trenger å bruke virkemiddelpakken.

I byvekstavtalen følger en liste med virkemidler som regionen skal kunne benytte seg av, som for eksempel parkeringsrestriksjoner, trafikkreguleringer eller reduserte takster for kollektivtrafikken.

Les om hele byvekstavtalen her.

Belønningsmidler fra staten

– Vi har sett at gulrøttene virker, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

Han sikter til takstsamarbeid for tog og buss, flere avganger og mobilitetstiltak som HjemJobbHjem. Dette er gjort mulig av belønningsmidler fra staten, som skal bidra til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser. Belønningsmidlene skal blant annet brukes til kollektiv- og mobilitetstiltak på Nord-Jæren.

Regionen har sikret seg 115 millioner kroner i belønningsmidler for 2019, ved å inngå avtalen.

I avtalen inngår det blant annet følgende:

  • Belønningsmidlene fra statens er på 2,612 millioner kroner i avtaleperioden, som går fra 2019 til 2029.
  • Staten betaler for 66 prosent av Bussveien, mot 50 prosent i forrige avtale. Halvparten av økningen fra 50 til 66 prosent må brukes til satsing på kollektiv. Den andre halvparten må brukes på reduserte bompenger.
  • Staten bidrar også med et tilskudd på 500 millioner kroner for reduserte priser på kollektivtrafikk.
  • Staten bidrar med 50 millioner kroner per år som kompensasjon for at rushtidsavgiften fjernes.

En ny byvekstavtale har gjort det mulig å endre bompengeopplegget. Det betyr at:

  • Rushtidsavgiften fjernes.
  • Elbiler skal betale halv takst.
  • Innkrevingsretningen på bybrua skal snus, slik at betalingsretninger blir fra sentrum, mot Hundvåg.
  • Partene forplikter seg til å endre bomplasseringer og/eller innkrevingsretninger for Tananger og Lura i løpet av våren 2020.

Til behandling

Videre skriver Randaberg kommune at regjeringen skal gå nøye gjennom avtalen, men at de først skal se på den etter at lokalpolitisk behandling er over. Nå skal byvekstavtalen og nytt bompengeopplegg behandles i de fire kommunestyrene og i fylkestinget. Det skjer i løpet av de neste ukene.