↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

918 04 325

Besøksadresse

Kvernhagen 18
4073 RANDABERG
  1. Beskrivelse

Sande Bygg har drevet med byggmesterfaget i 3 generasjoner. 

Vi er en familiebedrift som setter kvalitet i faget, og fornøyde kunder høyt. Kombinasjonen av lang erfaring og oppdaterte kunnskaper gjør at vi har kompetanse og gjennomføringsevne

til å påta oss alle typer oppdrag.

 

Mange av våre oppdrag kommer etter anbudsrunder, men også fordi vi blir anbefalt av fornøyde kunder. Dette er en tillitserklæring vi verdsetter veldig høyt og ønsker å ivareta ved hele tiden å holde fokus på å gjøre ting riktig.

Ved å forbedre rutiner og hele tiden strebe etter å bli enda litt bedre, har vi som målsetting om også i fremtiden, å være en trygg, pålitelig og tilfredsstillende aktør i byggebransjen på Nordjæren.

Godkjenninger og sertifiseringer