↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

982 91 531

Besøksadresse

Lauvsnesvegen 9
4160 FINNØY
  1. Beskrivelse

GARD MASKIN har lang erfaring med graving og sprengning Moderne og effektiv!

Hovedaktiviteten vår er graving, massetransport, boring og sprenging i forbindelse med mange forskjellige bygge og anleggsprosjekter. Kundene våre er både offentlige og private. Vi utfører i hovedsak arbeid i tidligere Finnøy og Rennesøy kommune og Randaberg kommune. Men vi tar også gjerne på oss større oppdrag i Hjelmeland, Strand og Stavanger kommune.

Gard Maskin disponerer en moderne maskinpark, og vi har GPS styring på alle våre maskiner fra 8-55 tonn.

Ved å utføre boring og sprenging med eget utsyr og mannskap, oppnår vi flyt i arbeidet og unngår unødvendig venting på innleid utstyr.

 

VÅRE TJENESTER

Innsats, sikkerhet, effektivitet og nøyaktighet er verdier som vi ønsker skal gjenkjenne vårt arbeid.

God dialog med kunden, planlegging og oppfølging, sikrer effektiv fremdrift og fornøyde kunder.

 

Anleggstjenester

Vi utfører ulike graveoppdrag som blant annet opparbeidelse av tomter og uteområder, moloer og småbåthavner, veibygging, byggefelt og næringstomter, opparbeidelse av vann og avløpsanlegg, frukthager, og graving av gass og kabelgrøfter.

 

Boring og sprenging

Vi har erfarne og dyktige folk som utfører arbeid innen boring og sprengning. Vi kan også ta på oss oppdrag som kun omfatter boring og sprengning.

 

Transport av masser

Vi utfører transport og salg av alle typer masser. Vi har avtale med fraktefartøy som frakter masser som singel og grus til nærmeste kai ved større anleggsområder. Hovedlageret vårt er på Ladstein industriområdet på Finnøy.

 

Rivning av bygninger

Vi utfører rivning av hus og bygninger ihht lover og forskrifter.

 

Muring

Vi murer forstøtningsmurer og steingarder, med ulike typer steinsorter. Vi tar også oppdrag som innebærer å lage mur under vann.

 

Prosjektering

Vi kan utføre oppdrag innen prosjektering, landmåling og masseberegning av eget arbeid, samt rådgivning i forbindelse med prosjekter. Vi hjelper også med søknader til kommunen. Vi benytter Gemini oppmålingsprogram som viser flotte tegninger i blant annet 3D.