Saken ble publisert etter at forelderen gikk ut med sitt standpunkt og sin handling i et debattinnlegg. Bygdebladet fant det riktig å omtale saken om handlingen fra en forelder også redaksjonelt, idet vi mener at det handler om en sak av stor offentlig interesse som lenge har stått på samfunnets dagsorden.

"#STOPP-kampanjen handler om å si #STOPP til all diskriminering i norsk idrett – som blant annet homohets. Norsk idrett heier på idrettsglede for alle, og i pride-måneden juni feirer vi mangfold og kjærlighet!», står skrevet på idrettsforbundets nettside som en forklaring på hva kampanjen står for.

Vår hensikt med saken var å løfte debatt i en lokal kontekst rundt en tidsaktuell sak. Vi mener det er riktig å belyse ulike syn av saken og slippe ulike meninger til, også kontroversielle meninger som ikke alle er enige i. I et ytringsfrihetsperspektiv er det nettopp de kontroversielle og omstridte meningene det er viktig å slippe til og belyse for å skape et bredt kunnskapsgrunnlag for videre debatt.

Vi mener at dette er en sak som burde snakkes om. Som lokalavis er det Bygdebladet sin rolle og oppgave å bringe informasjon og kritikk ut i det offentlige. Vi har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

Etter at vi publiserte saken har mange hatt sterke meninger om vår omtale og fremmet kritikk av at vi publiserte saken. Deler av denne kritikken er berettiget. Vi tar derfor kritikk for at vi ikke innhentet flere synspunkter i den aktuelle saken før vi publiserte. Ikke minst tar vi kritikk for ikke å ha gitt Mastra Idrettslag tilstrekkelig med tid til å komme med en kommentar til den redaksjonelle saken. Vi beklager dette overfor idrettslaget.

Bygdebladet har valgt å trekke tilbake den opprinnelige artikkelen. Det er et redaksjonelt valg vi har gjort basert på at saken burde ha blitt utformet på en annerledes måte. Slik saken ble utformet oppnådde vi ikke den debatten vi ønsket å løfte, og det tar vi kritikk for. Vi mener det er vårt ansvar å sørge for at ikke argumentasjonen og debatten i begge retninger utarter til det sjikanerende og usaklige. Det ønsker vi ikke at våre spalter skal brukes til.