Hele innholdet i brevet bør leses av politikere i alle partier, økonomer, miljøorganisasjoner og andre. Aktuelt for hele verden.

Strømpriser er et problem for bedrifter. Det er fare for at bedrifter blir nedlagt på grunn av høye strømpriser. Det bør være en god styring i politikken slik at dette ikke skjer.

Det er ikke bare vannmangel i magasinet, krigen i Ukraina og andre ting som skjer ute i verden som er årsak til høye strømpriser. Det er også noen som vil tjene seg rik på kriser og andre urimelige regler som er årsaker til høye strømpriser.

Vi må også tenke på at høye strømpriser kan virke negativt på psykisk helse og ramme de svake hardest. Vi trenger en folkebevegelse mot at strømmen skal bli dyrere.