Ved overgangen 2019–2020 bor nå en av tre innbyggere i Norge i en kommune som er slått sammen som følge av regjeringens kommune- og regionreform.

Fortsatt bor 81 prosent av innbyggerne i landet i kommuner med befolkning fra litt under 94000 til rundt 11000, som er Randaberg og er den minst i dette feltet.

Utfordrer historikken

Det nye kommunekartet bærer preg har store endringer, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette vil også merkes i statistikk, uttaler SSB.

Antall norske kommuner er i årene 2016–2020 redusert fra 428 til 356.

– Sammenslåingene i 2020 alene innebærer 100 millioner endringer i Matrikkelen, og over 3,6 millioner personer får endringer i sine opplysninger i Folkeregisteret, uttaler Johan Åmberg, seksjonssjef på seksjon for befolkningsstatistikk i SSB.

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.

Han framholder at endringene gjør det utfordrende å bevare historikk i statistikker, men at SSB over tid har jobbet godt for å løse overgangen best mulig.

Det meste er som før

Flertallet av kommunene er stort sett som tidligere. I gjennomsnitt har innbyggertallet i kommunene økt fra under 12200 til i underkant av 15000 fra 2016 til 2020.

Det har blitt noen færre småkommuner som følge av kommunereformen, men det er nå kun sju kommuner som har over 100.000 innbyggere. De sju kommunene er Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand og Drammen.

I 2018 var befolkningen i Norge 5,3 millioner, som SSB framskriver vil passere seks millioner før 2040.