Det er rådmann Magne Fjell som forteller dette til Bygdebladet.

– Vi har fått inn tilbud, og montering vil skje i løpet av våren 2021, sier Fjell.

17. september 2020 vedtok Randaberg kommunestyre å innføre parkeringsvilkår for det offentlige parkeringsanlegget under Randaberg sentrum S5, Sentrumsparken.

Kommuneadministrasjonen fikk i oppdrag å utrede mulighet til å bruke skilt-gjenkjenning som system for å kreve inn parkeringsavgift, altså kamera som tar bilde ved inn- og utkjøring.

Det skal være tillatt å parkere tre timer gratis på oppmerket plass, og betaling hvis bilen står lenger enn tre timer.

De offentlige parkeringsplassene i Sentrumsparken skal skiltes, og blir stengt om natten.

Magne Fjell kan ikke svare nå om hvilket selskap kommunen vil benytte for å håndheve parkeringsvilkårene i Randaberg sentrum.

– Vi samarbeider med Stavanger Parkering, men vil og vurdere om det er mulige andre å samarbeide med, sier rådmannen og legger til at saken ikke har blitt prioritert i månedene siden september.