I en kontroll av tunge og lette kjøretøyer på Sokn mandag ble det gitt åtte kjøreforbud. Seks sjåfører fikk med seg en skriftlig liste over mangler ved kjøretøyet.

Det ble gitt ett gebyr for overlast, på 2450 kroner.

94 tunge kjøretøy var innom kontrollstasjonen i løpet av den tida kontrollen varte, og av dem ble 12 kjøretøyer sjekket nøye. Tre lette kjøretøyer ble sjekket.

Det ble gitt ett kjøreforbud for manglende lastsikring, ett kjøreforbud for feil ved dimensjoner, to kjøreforbud for feil merking, og ett kjøreforbud for tekniske mangler ved bremser. En sjåfør måtte laste om før vedkommende fikk lov til å kjøre videre.

En sjåfør ble rapportert fordi vedkommende hadde feil kode på vektårsavgift.

Kjøreforbud for sikthinder

I to bobiler påpekte Statens vegvesen sine kontrollører at det er ikke tillatt med gjenstander som hindrer sikt gjennom frontruta. I begge tilfellene fikk de forbud mot å kjøre videre til de hadde ryddet unna gjenstandene som hindret sikt.

To kjøretøyer måtte gjøre noe med sikten gjennom frontruta før de fikk kjøre videre, årsaken var at de hadde gjenstander som hindret bilførerens sikt.

Mens to sjåfører fikk hver sin bot for feil ved dokumenter, fikk seks sjåfører skriftlig liste over tekniske feil ved kjøretøyene sine.