Disse 106 personene vil bli lærere på Randaberg-skolene

Harestad, Goa og Grødem skole trenger flere lærere fra høsten 2020. Nå har over hundre personer vist interesse for stillingene.