Disse bedriftene kan få støtte fra Randaberg kommune sitt ekstraordinære koronafond

Rådmannen anbefaler at sju bedrifter skal få økonomisk støtte til forskjellige prosjekter, som de har levert søknad om kommunal hjelp til.

DEL

Regjeringen satte av 600 millioner kroner til kommunale næringsfond, i krisepakke 3 for å stimulere næringslivet under koronasituasjonen.

Randaberg kommune ble tildelt 1.438.000 kroner.

Midlene skal gjøre det mulig for kommunen å tildele støtte til bedrifter og næringsaktører, og dermed legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer,behov og potensial. Det legges vekt på at tiltakene som støttes skal gi raske resultater.

Randaberg kommune hadde ved søknadsfristens utløp fått inn åtte søknader om støtte.

Formannskapet får saken til behandling torsdag 22. oktober, og rådmannen anbefaler at følgende bedrifter blir tildelt penger fra det ekstraordinære koronafondet:

  • Fix It Freight AS: 75.000 kroner
  • Dagfinns Smørbrød AS: 232.000 kroner
  • Randaberg Industries AS: 170.000 kroner
  • Well Expertise AS: 349.500 kroner
  • Randaberg Landsbyforening AS: 200.000 kroner
  • Bondens Skjønt og Grønt AS: 217.000 kroner
  • Huskd AS: 75.000 kroner

Alle bedriftene får støtten som 50 prosent av prosjektkostnad.

En bedrift ved navn Fram Air AS har fått avslag på sin søknad om økonomisk støtte.

Artikkeltags