Dyrevenn reagerer kraftig på diskusjonen om oppdrettsanlegg ved Alstein: - Rimelig spesielt at vi må forklare for politikere noe som er basiskunnskap

Bjørn Kahrs (Høyre) sin påstand om at fuglearter som ofte er ved Alstein utenfor Tungenes ikke er observert der, synes fugleekspert Stein Tofte er kunnskapsløst av en politiker.