I denne stillingen var han særlig stolt av å ha vært pådriver for å gjøre Tungenes fyr til en kulturinstitusjon og å etablere Jærmuseet som en interkommunal institusjon. Han var også helt sentral i arbeidet med å danne den landsomfattende Fyrhistorisk forening.

Egil skal ha en stor del av æren for at Randaberg fikk flere populære bygdebøker og en rekke andre publikasjoner av kulturhistorisk verdi. Egil bodde i Storhaug bydel, og her engasjerte han seg særlig aktivt i Nylund skolekorps og i det langvarige strevet for at bydelen skulle få tunnel. Han var også en krumtapp i organisering av beboerforeninger og i kampen mot boligspekulasjon i bydelen.

Som pensjonist ble han bedt om å bli leder i Arbeidernes Historielag i Rogaland. Historielaget lå da i passiv dvale, og Egil skal ha æren for å ha blåst liv i et viktig historietiltak. Her la han i en årrekke ned mye verdifullt arbeid. Ikke minst var det hans iherdige innsats som gjorde at historielaget kunne gi ut en rekke flotte bøker knyttet til lokalhistoriske emner. Egil ivret også for å revitalisere Folkets Hus som arena for kultur, og i historielagets regi har det blitt gjennomført en rekke kulturarrangementer og foredragsserier der.

Historielagets arbeid for å synliggjøre arbeiderbevegelsens historie i Rogaland ble da også belønnet med LOs kulturpris og mye annen anerkjennelse.

Egil Larsen var helt til det siste aktivt engasjert som historielagets leder og redaktør for en ny bok om bergverkshistorien i Rogaland. Historielaget har ved hans bortgang mistet sin mest sentrale entusiast og arbeidskraft, og vi minnes Egil i stor takknemlighet.

Egil Larsen var også en god kamerat med mange venner. Han etterlater seg to voksne døtre, Ingvild og Astrid og kjæresten, Brita. Våre tanker går nå til dem som har mistet en snill og hjelpsom far og en kjær støtte og venn. Vi lyser fred over Egil Larsens minne.

På vegne av Arbeidernes Historielag i Rogaland

Gunnar Roalkvam