Gir minstepensjonister skatteunntak

Av

Minstepensjonister som kun har formue i egen bolig gis fritak fra eiendomsskatt.