– Avgiftsnivået kan gå ned i Rennesøy og Finnøy

Av

I Fellesnemda er det for tida en het debatt om eiendomsskatt.