Nye Stavanger risikerer inntektstap på 100 - 150 millioner kroner

Prosjektrådmann Per Kristian Vareide anbefaler Fellesnemda om ikke å støtte Finansdepartementets forslag til endringer i lov om eiendomsskatt. Dette vil få store konsekvenser for den nye storkommunen, påpeker han.